Mannen die takelen

Aan de loswal op het spooremplacement van Uden staat een handbediende werfkraan. Twee mannen zijn bezig de lading van een lage wagon te takelen en op de loswal te plaatsen. De ene man zwengelt de lier van de werfkraan. De andere man geeft een seintje als er getakeld kan worden.
Met een touw houdt hij de lading tijdens het zwenken in bedwang.

Mannen die takelen (2017)

Met de tevoren bedachte bewegingen in gedachten, wordt eerst een tijddiagram gemaakt (afbeelding links)De totale cyclus gaat circa 1 minuut duren, met daarbinnen 10 achtereenvolgende fasen: heffen van de last – zwenken naar links – zakken van de last – rust – heffen van de last – zwenken naar rechts – zakken van de last – rust. Voor het heffen en zakken van de last moet de ene man aan de zwengel van de lier draaien. De andere man geeft nog een seintje voordat het takelen kan beginnen. Er zijn dus vier bewegingen in diagram uitgezet. Voor het heffen/zakken van de last, voor het zwenken van de kraan rechts/links, voor het zwengelen van de ene man (schakelen van een elektromotor) en voor de armbeweging hoog/laag van de andere man.

De bewegingsdiagrammen zijn vertaald in de vorm van vier schijven (afbeelding rechts), die samen door een centrale as worden aangedreven. De schijven worden afgetast door vier hefbomen waar een pen op zit. De hefboom voor de ene man bedient een microschakelaar voor een separate elektromotor. Het hijskoord voor de last is rechtstreeks verbonden met de hefboom. De zwenking van de kraan en de armbediening van de andere man, worden door trekstangen met die hefbomen verbonden.

In onderstaande video is het mechaniek in werking te zien.

Onderstaande video toont de volledige cyclus Alde mannen takelen.

Bekijk hier een clip met de mannen die takelen