Molen Oploo

Tegenover woning van Philipse staat een korenmolen. Het model is naar voorbeeld van de molen in Oploo. Onderstaande foto rechts is genomen tijdens de herbouw van het zelfde type molen in Volkel .

                                               Over de bouw van deze molen is enkele jaren een artikel geschreven in het tijdschrift voor modelbouw Modelkroniek.