Station Uden was vroeger gelegen aan de spoorlijn Boxtel-Wesel (D) ook wel beter bekend als Het Duitse Lijntje.
Deze spoorlijn was eigendom van de Noord Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij.
Het aanleggen van de spoorlijn was een enorm karwei aangezien de voorbereiding
en de aanleg ervan veel tijd en geld vergden.
Maar na de opening ervan in 1873 beschikt men over een unieke internationale treinverbinding die vanaf Vlissingen via de NBDS lijn vanuit Boxtel naar het Duitse Wesel loopt en daar aansluit op de verbinding naar Rusland.
In de jaren voor de 1e wereldoorlog beleeft deze spoorlijn ook haar grootste bloeiperiode
en wordt de spoorlijn door vele koningen en keizers gebruikt om van Engeland naar Rusland te reizen en omgekeerd.
Ook is de lijn van grote betekenis voor het postvervoer waarbij in Vlissingen en Veghel de post van de boten wordt overgeladen in de trein.
Maar de concurrentie blijft moordend en zo gebeurt het dat reizigers die gebruik maken
van de NBDS lijn de laatste 150 meter naar station Boxtel te voet af moeten leggen omdat de treinen van de NBDS niet op het station Boxtel mogen komen dat in handen is van de Staatsspoorwegen.
Het jaar 1913 is dan ook het topjaar. Er worden dan 876.213 reizigers en 640.343 ton vracht vervoerd.
Na het uitbreken van de 1e wereldoorlog neemt het reizigers- en het postvervoer steeds verder af  en ziet de NBDS de inkomsten verder en verder teruglopen.
Na de 1e wereldoorlog  is de financiële situatie van de NBDS zo slecht dat er een overeenkomst met de Staatsspoorwegen moet worden aangegaan.
In 1922 is de situatie zo rampzalig dat er niets anders overblijft, dan het failliet verklaren van de NBDS en in 1923 wordt de spoorlijn gedegradeerd tot lokaalspoorweg.
In 1940 heeft de lijn nog enige betekenis door de Duitse pantsertrein die bij de plaats Mill tot ontsporen wordt gebracht.
Daarna gaat het snel bergafwaarts met de lijn en na 1950 wordt het reizigersvervoer op de lijn beëindigd.
Wat overblijft is goederenvervoer en na 1972 wordt het traject vanuit Gennep naar Duitsland opgebroken en in 1977 wordt het gedeelte van Uden naar Gennep opgebroken.
Nadat station Uden in de jaren 60 en 70 nog gebruikt is voor de huisvestiging van gastarbeiders wordt het station op 14-07-1982 helemaal gesloopt.
In 1983 wordt het spoor tussen Veghel en Uden buiten bedrijf  gesteld en in 1988 wordt ook alle rails uit Uden verwijderd.
In deze tijd is behalve een nagebouwde overweg en treinspeeltuin in Uden eigenlijk niets meer wat nog  echt herinnert aan de eens zo drukke internationale spoorlijn.
Gelukkig heeft de Udense treinhobbyclub de Tenderloc het initiatief  genomen het vroegere station Uden op schaal  na te bouwen en zo een stukje spoorweghistorie weer levend te maken.